Khắc phục được điều này Công Phương sẽ là chủ lực của Incheon United.

https://bongda7ngay.com/tan-hl....v-incheon-nhan-xet-d

Tân HLV Incheon nhận xét điểm yếu không ngờ của Công Phượng | Bóng đá 7 ngày
Favicon 
bongda7ngay.com

Tân HLV Incheon nhận xét điểm yếu không ngờ của Công Phượng | Bóng đá 7 ngày