Trời này mà được cốc trà sữa của bà tân uống thì đã phải biết ??

image