sao bên trang của BizTime lại không đăng được video vậy mọi người.