Nói thật cái trang này giống facebook quá, không lẽ người việt hết ý tưởng rồi sao mà lại đi làm theo người ta để ăn theo. bye bye nha.