Lang thang trên con đường vắng. Say đắm mộng mơ

image