Mấy bác gm cho em hỏi nhắn tin theo nhóm kiểu gì thế ạ
em mò mãi chả ra