Bên em nắng rồi à - bên anh thì vẫn mưa...
Em thương ai rồi à - còn anh thì vẫn chưa...
---
Mưa Đà Lạt bình yên thế thôi.

Nguồn: Đà Lạt