Đi làm về, chị cầm hoá đơn điện rồi bung cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét:

- Tắt điện, tắt điện đi...

Bóng chị khuất dần trong màn đêm đen tối, đen và tối như cái hoá đơn tiền điện chị vừa nhận vậy ?

image