Làm cái gì nó to to mà cứ bị kẹt nhiều thứ là sao

image