Mùa này các bác hạn chế đỗ dưới gốc xoài nhé ??

image