Tâm mang vất vả nơi đất người.
Nụ cười tẻ nhạt, đợi từng đồng lương..!!!

image