Tuyết Lệ  đã thêm ảnh mới vào GIA ĐÌNH ????
4 n

Gia đình 4 thế hệ.Ngày hợp mặt

image