Tình yêu vạn kiếp xưa nay vẫn là vĩnh cửu , chỉ có con người là nhẫn tâm bóp nát nó thôi...
Gã chọn sầu tư làm bạn , mượn rượu để giải sầu , mượn từng con chữ để nói lên tâm tư . Gã đã mất đi cảm giác được yêu thương thật lòng kể từ ngày cô gái gã yêu thương đã ra đi . Đơn giản là gã chưa quên được , nên chẳng thể nào mở lòng mà yêu thương thêm một ai khác...
Gã tự chọn cho mình một cuộc sống cô lập " mặc người đời gièm pha " !

image