Lý Phương Nam  đã thêm ảnh mới vào IDOL
4 n

image
image