Quỳnh Tuti  Thay đổi bìa hồ sơ cô ấy
5 n

Ta hướng mặt trời nhưng mặt trời lại trốn tránh ta

image