Cuối cùng cũng xong. 10 triệu, vì 10 triệu dầm mưa cả một buổi chiều, chạy đi chạy lại gần cả trăm cây số. Nghe chửi như hát. Nhưng cuối cùng cũng xong. Đồng tiền kiếm được đúng là éo dễ dàng gì ?????