Hùng Phạm  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Ông làm bố tôi hơi lâu rồi đó