Sau kì th đại học ,chắc sẽ có đống người đầu quân cho grab ,go viet lắm đây :v , sắp tới sẽ có sự tranh giành địa bàn ko hề nhẹ :v

image