Khai Do  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Chỗ iêm gần 40°C rùi, chỗ mấy a chị thì sao :'(

Nóng qá , ở nhà bật mẹ điều hòa đuy, kiện cáo gì giờ này nữa :v

Nguồn: én (fb)

image