Hôm nay là ngày 1/6 tức tết thiếu nhi nhưng hôm nay cũng là ngày cả 3 nhà mạng ở Việt Nam đều tăng băng thông (Viettel, VNPT, FPT). Tăng như nào thì anh em...

Có thể bạn chưa biết.    Hôm nay là ngày 1/6 tức t..
Favicon 
biztime.com.vn

Có thể bạn chưa biết. Hôm nay là ngày 1/6 tức t..

Có thể bạn chưa biết. Hôm nay là ngày 1/6 tức tết thiếu nhi nhưng hôm nay cũng là ngày cả 3 nhà mạng ở Việt Nam đều tăng băng thông (Viettel, VNPT, FPT).