Có những giấc mơ nhẹ nhàng nho nhỏ nhưng lại chẳng bao giờ chạm được bàn tay.

image