Con người khi trải qua một chuyện tồi tệ, thường nghĩ rằng có lẽ mình là con người đen đủi nhất và luôn thắc mắc tại sao
Nhưng khoan, hãy nhìn ra ngoài kia đã, biết bao mảnh đời còn cơ cực hơn mình, nhưng người ta vẫn vui vẻ hạnh phúc với ngững gì họ có.
Càng có một cuộc sống đầy đủ, yêu cầu của sự hạnh phúc mong muốn càng cao
Vậy nên , mỗi lúc gặp chuyện, hãy gạt ra và cố gắng để vượt qua nó, và biết cách tôn trọng những gì mình đang có, thứ mà biết bao nhiêu con người đang nhìn vào và thèm khát

image