1. Bạn ko thể đọc chữ M khi mở miệng)
2. Bạn vừa thử điều đó
3. Bạn vẫn đag đọc nó)
4. Bạn vẫn đag đọc cmt này s?
6. Dai thía, vẫn đọc?? ))
7. Bạn vừa bỏ qua câu số 5
8. Bạn vừa nhìn lại số 4 và 6)
9. Bạn đag cười )
10. Bạn vẫn đag cố gắng đọc cmt
11. Vẫn đọc-.-
12. Đọc đến đây pít mình bị troll như vẫn cười:v
Hết r Mn vui thì nhớ like cho mình nhé để ko thôi trôi cmt)