Người yêu thì dễ kiếm nhưng tri kỉ trong cuộc sống thì quá khó để tìm.

image