Lan Hương Nguyễn  đã chia sẻ một  bài đăng
3 n ·Youtube

A Sơn này

Các cụ dắt cháu đi bơi dễ thương chưa kìa.
&feature=youtu.be