Chang Nguyễn  đã thêm ảnh mới vào Khi tôi 30
3 n

Hà nội mát mẻ rồi, chỗ bạn thì sao??

image