Hoàng  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Ánh Trăng Trên Cao...!
Đời Là Vua...
Ta là Nô Lệ...!

image