Chào mọi người mình nghĩ là người cha nào cũng đành tình yêu cho con nhưng như thế nào cho đúng nghĩa đúng xin moi người cho ý kiến ạ