?? Tuyển sinh các lớp đào tạo Online / Offline : Testing Basic

Nâng cao : API, ISTQB, Advance ISTQB_Test Manager, Jmeter, Robot framework, Web Driver??

✊?KHÓA 1 - PHÂN TÍCH YÊU CẦU, THIẾT KẾ TEST CASE NÂNG CAO TRONG CÁC LOẠI DỰ ÁN KHÁC NHAU: ✊?

- Quy trình test trong dự án Maintenance ( dự án phát triển và bảo trì sản phẩm)

- Phân tích yêu cầu, sơ đồ hóa kiến thức hệ thống, đặt câu hỏi hiệu quả

- Các loại hình test (funtional and non funtional) và công cụ hỗ trợ cho test

- Các tool hữu ích cho test: test multi giao diện, test trên nhiều nền tảng, test security, test link,...

- Các kỹ thuật thiết kế test case hiệu quả cho các loại dự án khác nhau

- Đặc điểm của hệ thống maintenance và hệ thống tích hợp

- Sử dụng tài liệu Traceability matrix 2 chiều: Requirement và High level test case

✊?KHÓA 2- THỰC HÀNH TEST API TESTING TRONG CÁC HỆ THỐNG TÍCH HỢP✊?

- Khái niệm và cấu trúc 1 file API gồm những gì ?

- Những mô hình dự án nào sẽ dùng API?

- Cách xây dụng các test case API để test function (API function) , business mà không cần chờ tới khi có màn hình để test.

- Cách dùng Postman để tạo chạy và tạo các test case API.

- Tư duy áp dụng các case cơ bản về security và load test cho các test case API.

- Thực hành dự án thật

✊?KHÓA 3- THỰC HÀNH XÂY DỰNG TEST CASE DẠNG MATRIX- test case của Nhật, ngắn gọn mà độ bao phủ cao, hiệu quả trong tìm lỗi✊?

- Phân tích yêu cầu, đặt câu hỏi phù hợp văn hóa Nhật Bản

- Xây dựng test case dạng matrix

- Thực hành 4-5 loại dự án và chữa bài tập

Liên hệ tư vấn qua face hoặc skype ta.thinh0204

image