Người không yêu bạn thì đừng phiền họ nữa, vừa mất đi sự tôn nghiêm lại vừa bị chê cười. Vạn vật trên đời đều có số có đôi, người ta ai sinh ra cũng đều có mảnh ghép của riêng mình. Thế nên, đã không phải đôi phải lứa, thì có cưỡng cầu cũng vô ích mà thôi.

image