Khỉ mẹ chết vì nắng nóng, khỉ con ngồi ôm xác suốt nhiều giờ liền