Là phụ nữ hãy sống như một đóa hoa, không vì ai mà nở rộ, chẳng vì ai mà lụi tàn.
Nếu buồn hãy tô son môi thật đậm để thấy mình mạnh mẽ hơn!

image