Clip nóng: Tên cướp dàn cảnh chắn đường taxi, rút dao kề cổ tài xế Mai Linh cướp tiền