Thế giới cũ đang dần bị thấy thế.
Cuộc chơi mới đang trở nên quá hấp dẫn.
Nó đã quét qua và bỏ lại những người lạc hậu nhất.
Anh em quân tâm inbox mình nhé.
Đầu tư mìn 200 đô thứ về rất khủng

image