3 n ·Youtube

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất.
Tạm biệt người mang bao phiền phức.....
_________________
cre: CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO | LOU HOANG | OFFICIAL AUDIO