Tẩy chay hệ thống siêu thị BigC đi ace trong cộng đồng Biztime. Vì nó ko nhập hàng của Việt Nam vào hệ thống của nó bán nữa