Đại Nguyễn  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n

Dành cho các cậu chưa biết thằng gián Đức là thằng nào nhé
https://vnexpress.net/khoa-hoc..../nhung-tac-hai-cua-l

image