Một số người tìm gặp bạn khi họ rảnh, một số người cố tình rảnh để gặp bạn.

Cuối Tuần vui vẻ nhé cả nhà

image