BizTime tiếp tục nhận được thư mời từ ông Hajime Miyazaki - Director at NTT Communications (tập đoàn công nghệ lớn nhất Nhật Bản) mời BizTime tham gia NTT Com Startup Challenge 2018.

BizTime xác nhận không tham gia cuộc thi này!! BizTime đã gởi đến quý ban NTT bản giới thiệu dự án để tham khảo.

image
image