#biztime https://vnexpress.net/kinh-doa....nh/ong-nguyen-manh-h

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nên làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google' - VnExpress Kinh Doanh
Favicon 
vnexpress.net

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nên làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google' - VnExpress Kinh Doanh

Theo Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, đến lúc làm một mạng xã hội mà giá trị nó tạo ra được chia sẻ cho người dùng thay vì chỉ đổ về một người. - VnExpress Kinh Doanh