Đây là một bạn đại lý khu vực và nỗi niềm tâm sự của bạn ấy ?
Đây là Mình của 3 #Tháng Trước Mình không dám tin là Sài #SẮC #MỘC #THIÊN lại thần thánh đến vậy hồi đó mình cũng sài qua nhiều mỹ phẩm trị mụn mà vẫn không hết mà còn lên thêm #Mụn Nhờ bạn bè giới thiệu #SẮC #MỘC #THIÊN Nên mình cũng dùng thử vào cảm nhận được sự khác hẳn #hoàn #toàn Nên mình Thấy sài quá đã và mình đã Quyết định lấy tiền và nhập hàng về bán , Mấy bạn cứ yên tâm mình đã #Sử #Dụng .
Còn các bạn thì sao ?

image