Chào mọi người . mình mạn phép hãy hòa nhập cùng biztime . thành hệ thống
có được không một cây gió dê lay nhiều cây rừng chắn gió .mxh Việt Nam vững mạnh .khoa học thời đỉnh điểm . trời đất đang thay đổi con người cũng vậy thôi . kẻ nói đien đung chấp nhé. rồi đây ta sẽ thấy rõ thiên thời địa lợi ở Việt Nam . phóng đoán theo xâm ky cô nhân .bình Khiêm.