Khi các bạn học 12 năm học trong cuộc đời, họ sẽ cho bạn học trước, rồi bạn sẽ kiểm tra.
Nhưng khi bước ra 12 năm, cuộc đời sẽ cho bạn kiểm tra trước khi bạn học.

Cũng giống như các bạn Ads, Digital Marketing hiện nay.
Khi mới bước vào, chúng ta bỏ tiền ra chạy quảng cáo, mới học được bài học chạy quảng cáo !

PR bài viết này thôi : http://forum.digimarkvn.com/th....reads/bai-9-facebook

image