vui lòng cho mình hỏi Biztime có sử dụng page Facebook hay 1 trang nào đó để cập nhật các tin tức về các bản update hay cải tiến gì không? hôm qua Biztime từ chối Internet mình có tìm kiếm thông tin về page để xem có thông báo gì hay không thì không thấy.
mình xin cảm ơn