Hôm nay tôi buồn... Em ở đâu ? Đến uống cùng tôi 1 ly có được không ?