VUI LỄ QUỐC KHÁNH, NHẬN HUY HIỆU 2/9 " THẦN THÁNH " !

Câu 1: Thông tin nào sau đây về hoàn cảnh sáng tác bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh là đúng:
a.   Ngày 19-8-1945, khi chính quyền Hà Nội về tay nhân dân, Hồ Chí Minh viết “Tuyên ngôn Độc lập”.
b.   Ngày 26-8-1945, Bác từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn cứ số 18 phố Hàng Ngang Người soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”.
c.   “Tuyên ngôn Độc lập” được Hồ Chí Minh viết ngày 2-9-1945.

Câu 2: Khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thực dân Pháp đã đưa ra tuyên bố Đông Dương phải thuộc quyền của:
a.   Nhật.
b.   Pháp.
c.   Đồng minh.

Để trả lời, hãy nhắn tin cho GO9 by Zoo-Biz, ví dụ, câu 1 bạn trả lời là a và câu 2 bạn trả lời là b thì gửi tin nhắn đến GO9 by Zoo-Biz là 1.a 2.b (hoặc 1A 2B )

*Mỗi câu hỏi chỉ trả lời 1 lần duy nhất.
*Người chiến thắng là người trả lời đúng hết 2 câu hỏi trên.
*Tổng giải thưởng cho kỳ này là 500 Huy hiệu 2/9 (chia đều cho những người trả lời đúng hết 2 câu)
*Trả lời đúng và hợp lệ là khi trả lời trong khung giờ từ 17h00 đến 23h00 ngày 01/09/2019.
*Chỉ gửi đáp án của bạn đến GO9 by Zoo-Biz thông qua tin nhắn, trả lời bằng cách đăng bài viết hoặc bình luận không được tính hợp lệ.
*Kết quả sẽ được công bố vào ngày hôm sau !

image