VUI LỄ QUỐC KHÁNH, NHẬN HUY HIỆU 2/9 " THẦN THÁNH " ngày cuối cùng !

Câu 1:
Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân
Là ai?

Câu 2:
Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình.
Là ai ?

Để trả lời, hãy nhắn tin cho GO9 by Zoo-Biz, đáp án của bạn. Ví dụ, câu 1 bạn nghĩ đó là Ngô Quyền, câu 2 bạn nghĩ đó là Nguyễn Huệ, hãy gửi tin cho GO9 by Zoo-Biz với cú pháp sau: 1 - Ngô Quyền 2 - Nguyễn Huệ

*Mỗi câu hỏi chỉ trả lời 1 lần duy nhất.
*Người chiến thắng là người trả lời đúng hết 2 câu hỏi trên.
*Tổng giải thưởng cho kỳ này là 1000 Huy hiệu 2/9 (chia đều cho những người trả lời đúng hết 2 câu)
*Trả lời đúng và hợp lệ là khi trả lời trong khung giờ từ 17h00 đến 23h00 ngày 04/09/2019.
*Chỉ gửi đáp án của bạn đến GO9 by Zoo-Biz thông qua tin nhắn, trả lời bằng cách đăng bài viết hoặc bình luận không được tính hợp lệ.
*Kết quả sẽ được công bố vào ngày hôm sau !

image