Thứ giãn khi mệt mỏi .tinh thần sảng khoái thêm . chẳng buồn làm chi ta giản
lấy lại tinh thần . thật sảng khoái . nạp thêm năng lượng . công việc hanh thông
sống khỏe mạnh . thì sẽ yêu đời