App mua bán hàng online cho chủ shop và khách. Mô hình win - win - win. Tạo ID và kích hoạt ID bạn nhé. http://www.fictoday.com/?rel=9....2e34f97d7ad4c294364c . phí kích hoạt là 100K, số tiền 100K này được dùng để mua hàng. Có dụ bạn mua đồ 300K, bạn sẽ phải trả thêm 200k nữa thôi. Có chính sách hoa hồng tiếp thị liên kết. Liên hệ 0978884708.