Mình đang cho học thử 4 buổi miễn phí lớp tester cho người mới, các bạn liên hệ để học ở Hà Nội nhé